EGI Kemdikbud
    

Rampak Kendang


Kesenian rampak kendang dalam acara pelepasan kelas IX SMPN 1 Padakembang Tahun Ajaran 2015/2016

(05 Jun 2016 , Padakembang, Tasikmalaya, EPA ELISATA, S.E)